Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy  PHC Complex đạt tiêu chuẩn chất lượng cao  Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy tại dự án PHC Complex .

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; văn bản số 2243/PCCC&CNCH-P6 ngày 19/5/2017 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH- Bộ Công an; văn bản số 285/BXD-KHCN ngày 08/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Xét hồ sơ, văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 201/CV ngày 3/06/2017 của Công ty TNHH Bắc Chương Dương. – Người đại diện là ông/bà: Lưu Văn Cường – Chức danh: Chủ tịch HĐTV. | CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỨNG NHẬN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

CHỨNG NHẬN Công trình: Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở. Địa điểm: Số 158 đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bắc Chương Dương. Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần kiến trúc Việt. Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy các nội dung sau:

  • Lối tiếp cận cho xe chữa cháy, khoảng cách PCCC, bậc chịu lửa, bố trí mặt bằng, lối ra thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan.
  • Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà; hệ thống chữa cháy Sprinkler tự động; họng nhận nước từ xe chữa cháy; họng chờ khô cho lực lượng chữa cháy Luyên nghiệp; giải pháp ngăn cháy lan bằng màn ngăn nước (hệ thống Drencher tự động); trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và bình chữa cháy.
  • Giải pháp thông gió, chống tụ khói khu vực tầng hầm, hành lang, buồng thang bộ, giếng thang máy, khoang đệm trước lối vào buồng thang bộ, thang máy dưới tầng hầm.
  • Nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan đến PCCC. (Theo các tài liệu bản vẽ ghi ở trang 2).

Chỉ được phép đưa công trình vào sử dụng sau khi thi công đúng thiết kế thẩm duyệt và được nghiệm thu về PCCC theo quy định. Nơi nhận:g

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017 – C66 – Bộ Công an (để báo cáo);

GIÁM ĐỐC – Chủ đầu tư (để thực hiện); – Phòng CS PC&CC số 4 (để theo dõi) (cơ sở loại I)

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Phòng cháy chữa cháy tại PHC Complex đạt tiêu chuẩn

Phòng cháy chữa cháy tại PHC Complex đạt tiêu chuẩn


Call Now Button