Tag: hệ thống chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy tại PHC Complex đạt tiêu chuẩn

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy  PHC Complex đạt tiêu chuẩn chất lượng cao  Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng …
NHẬN BÁO GIÁ